Betongpannan

Betongpannan är det vanligaste materialet när man renoverar tak i Sverige idag och detta gäller även Svenska Takmästaren, då den största andelen utav våra renoverade tak består utav betongpannor.
Betongpannan är faktiskt en ren naturprodukt som består av vatten, sand, cement och järnoxid.
Ingen vet idag exakt hur länge ett betongtak håller, bara att det blir starkare med åren då härdprocessen fortsätter i många år.

Men till skillnad från betongpannan från tex 70-talet så är den idag genomfärgad samt ytbehandlad två gånger, vilket förlänger livslängden avsevärt.
Ett tak som håller för lertegel håller isåfall även för betongpanna, för det är nämligen samma konstruktionskrav på bägge taktyperna. Lerteglet är något lättare som material men suger åt sig mer vatten än betongpannan. Så om Ni vill ha ett tätt, säkert och snyggt tak så är betongpannan ett bra alternativ.

Vi använder oss utav Moniers betongpannor.

Betongpannorna finns som obehandlade och flera har olika nivåer på dem behandlade, dessutom finns olika varianter utav pannor med antikt utseende.

Det finns både enkupiga och tvåkupiga betongpannor.

Betongpanna kan man lägger ända ner till 14-graders lutning.